1.
Ζέρη Π. Robert Wuthnow, America and the Challenges of Religious Diversity [Αμερική και οι προκλήσεις της θρησκευτικής ποικιλομορφίας]. SAS [διαδίκτυο]. 10 Αύγουστος 2015 [παρατίθεται 26 Ιούνιος 2022];21:273-80. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/462