1.
Λαγός Λ. Αλέκος Παπαδόπουλος, Τα βήματα τον Έστερναχ, Η Ελλάδα μετά το 2010. SAS [διαδίκτυο]. 10 Αύγουστος 2015 [παρατίθεται 26 Ιούνιος 2022];21:301-6. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/471