1.
Καρατζαφέρη Α. David N. Smith: Who Rules the Universities? An Essay in Class Analysis. SAS [διαδίκτυο]. 24 Σεπτέμβριος 2015 [παρατίθεται 26 Ιούνιος 2022];14:267-72. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/482