1.
Αναγνώστου Π. Max Weber και Theodor Adorno: διαφωνία ή πολυφωνία στην κοινωνιολογία της μουσικής;. SAS [διαδίκτυο]. 10 Αύγουστος 2015 [παρατίθεται 2 Ιούλιος 2022];20:241-6. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/527