1.
Δεμερτζής Ν. Η εθνο-θρησκευτική και επικοινωνιακή εκκοσμίκευση της ορθοδοξίας. SAS [διαδίκτυο]. 24 Σεπτέμβριος 2015 [παρατίθεται 28 Ιούνιος 2022];5:83-101. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/545