1.
Καφέ Α. Nancy Bermeo & Larry Μ. Bartels (επιμ.), Mass politics in tough times. Opinions, votes and protest in the great recession. SAS [διαδίκτυο]. 20 Ιούλιος 2015 [παρατίθεται 13 Αύγουστος 2022];32:211-7. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/570