1.
Δούση Ε. Σωτήρης Ντάλης, Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η πολυμερής διαχείριση της παγκοσμιοποίησης. SAS [διαδίκτυο]. 20 Ιούλιος 2015 [παρατίθεται 10 Αύγουστος 2022];32:222-6. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/572