1.
Παπαδάκης Ν, Ζιρπιάδου Ε. Στα όρια της διαβούλευσης: "Ανοικτή" νομοπαρασκευαστική διαδικασία, οργάνωση συμφερόντων και εκπαιδευτική πολιτική στην ανώτατη εκπαίδευση: η περίπτωση της ομάδας εργασίας του 1980 (ομάδα Σταθόπουλου). SAS [διαδίκτυο]. 24 Σεπτέμβριος 2015 [παρατίθεται 26 Ιούνιος 2022];13:19-48. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/576