1.
Θεοδωρίδης Π. Anthony Giddens, Η μεταμόρφωση της οικειότητας. Σεξουαλικότητα, αγάπη και ερωτισμός στις μοντέρνες κοινωνίες, μτφρ: Απόστολος Καλογιάννης, επιμέλεια-πρόλογος: Μπετίνα Ντάβου. SAS [διαδίκτυο]. 24 Σεπτέμβριος 2015 [παρατίθεται 1 Ιούλιος 2022];15:291-4. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/604