1.
Λάβδας ΚΑ. Η πολυπολιτισμικότητα και η θεωρητική κληρονομιά του εθνικού κράτους. SAS [διαδίκτυο]. 24 Σεπτέμβριος 2015 [παρατίθεται 25 Ιούνιος 2022];2:27-52. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/608