1.
Δημητράκος Δ. Αλήθεια και ανοιχτή κοινωνία. SAS [διαδίκτυο]. 24 Σεπτέμβριος 2015 [παρατίθεται 26 Ιούνιος 2022];2:171-96. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/612