1.
Θ. Α. David Theo Goldberg (επ.), Multiculturalism: A Critical Reader. SAS [διαδίκτυο]. 24 Σεπτέμβριος 2015 [παρατίθεται 2 Ιούλιος 2022];2:291-2. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/620