1.
Μ. ΑΔ. Έφη Λαμπροπούλου, Εσωτερική Ασφάλεια και Κοινωνία τον Ελεγχου. SAS [διαδίκτυο]. 24 Σεπτέμβριος 2015 [παρατίθεται 14 Αύγουστος 2022];7:260-2. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/640