1.
Κ. Η. Νίκος Μουζέλης, Για Έναν Εναλλακτικό Τρίτο Δρόμο. Αναοτοχαοτικός Εκσυγχρονισμός και τα Αδιέξοδα της Πολιτικής Σκέψης του Anthony Giddens. SAS [διαδίκτυο]. 24 Σεπτέμβριος 2015 [παρατίθεται 16 Αύγουστος 2022];7:262-5. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/641