1.
Φραγκουδάκη Ά. Πολυπολιτισμός, εθνικισμός και ακροδεξιά. SAS [διαδίκτυο]. 20 Ιούλιος 2015 [παρατίθεται 2 Ιούλιος 2022];30:105-50. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/645