1.
Γουλιάμος Κ, Θεοχάρους Α. Εταιρική ευθύνη: από τη μορφοτυπία στον κοινωνικό συμβολισμό. SAS [διαδίκτυο]. 26 Αύγουστος 2015 [παρατίθεται 26 Ιούνιος 2022];19:135-42. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/660