1.
Βιρβιδάκης Σ. Πρόσληψη και οικειοποίηση της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας από τη νεορθόδοξη θεολογία. SAS [διαδίκτυο]. 24 Σεπτέμβριος 2015 [παρατίθεται 2 Ιούλιος 2022];1:84-95. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/685