1.
Λάβδας Κ. Εξευρωπαϊσμος, θεσμοί και πολίτικη ανάλυση. SAS [διαδίκτυο]. 24 Σεπτέμβριος 2015 [παρατίθεται 30 Ιούνιος 2022];1:163-72. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/688