1.
Δραγώνα-Μονάχου Μ. Ηθική και βιοηθική. SAS [διαδίκτυο]. 24 Σεπτέμβριος 2015 [παρατίθεται 13 Αύγουστος 2022];8:1-26. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/715