1.
Δραγώνα-Μονάχου Μ. Mark G. Kuczewski and Ronald Polansky (Eds.) Bioethics: Ancient Themes in Contemporary Issues. SAS [διαδίκτυο]. 24 Σεπτέμβριος 2015 [παρατίθεται 24 Σεπτέμβριος 2022];8:277-86. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/731