1.
Δεμερτζής Ν. Παγκοσμιοποίηση, κοινότητα και δημόσιος χώρος. SAS [διαδίκτυο]. 24 Σεπτέμβριος 2015 [παρατίθεται 28 Ιούνιος 2022];4:53-78. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/738