1.
Δεμερτζής Ν. Pierre Lewy, Δυνητική Πραγματικότητα. Η φιλοσοφία του πολιτισμού και του κυβερνοχώρου, μτφρ. Μιχάλης Καραχάλιος. SAS [διαδίκτυο]. 24 Σεπτέμβριος 2015 [παρατίθεται 11 Αύγουστος 2022];4:198-200. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/745