1.
Λ. Κ. Takis S. Pappas, Making Party Democracy in Greece. SAS [διαδίκτυο]. 24 Σεπτέμβριος 2015 [παρατίθεται 29 Ιούνιος 2022];4:214-5. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/751