1.
Γεωργιάδου Β. Η εκλογική κοινωνιολογία της ακροδεξιάς ψήφου. SAS [διαδίκτυο]. 24 Σεπτέμβριος 2015 [παρατίθεται 21 Φεβρουάριος 2024];12:173-212. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/771