1.
Παϊβανάς Δ. Η πεζογραφία του Θανάση Βαλτινού, ο μεταμοντερνισμός και τo ιστοριογραφικό πρόβλημα. SAS [διαδίκτυο]. 24 Σεπτέμβριος 2015 [παρατίθεται 14 Αύγουστος 2022];12:297-334. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/777