1.
Τεπέρογλου Ε, Χατζηπαντελής Θ, Ανδρεάδης Ι. Μελέτη διαιρετικών τομών εκλογέων και υποψηφίων στο εθνικό και ευρωπαϊκό δίπολο: Συγκλίσεις και αποκλίσεις. SAS [διαδίκτυο]. 7 Αύγουστος 2015 [παρατίθεται 2 Ιούλιος 2022];25:37-63. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/788