1.
Καφέ Α. Raymond Μ. Duch & Randolph T. Stevenson, The economic vote: How political and economic institutions condition election results. SAS [διαδίκτυο]. 7 Αύγουστος 2015 [παρατίθεται 1 Δεκέμβριος 2023];25:252-9. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/800