1.
Βλάχος ΓΚ. Η τεχνολογική επανάσταση και η πολιτική. SAS [διαδίκτυο]. 7 Αύγουστος 2015 [παρατίθεται 15 Ιούλιος 2024];27:125-39. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/809