1.
Λαλιούτη Τ. Θανάσης Δ. Σφήκας (επιμ.), Το Σχέδιο Μάρσαλ. Ανασυγκρότηση και διαίρεση της Ευρώπης. SAS [διαδίκτυο]. 7 Αύγουστος 2015 [παρατίθεται 2 Ιούλιος 2022];27:209-15. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/817