1.
Δεμερτζής Ν, Ρουδομέτωφ Β. Πολιτισμικό τραύμα: Μια προβληματική της πολιτισμικής κοινωνιολογίας. SAS [διαδίκτυο]. 7 Αύγουστος 2015 [παρατίθεται 28 Ιούνιος 2022];28:1-19. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/818