1.
Ρουδομέτωφ Β, Χρίστου Μ. To "1974" ως πολιτισμικό τραύμα. SAS [διαδίκτυο]. 7 Αύγουστος 2015 [παρατίθεται 3 Οκτώβριος 2022];28:51-80. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/820