1.
Βανδώρος Σ. Να είμαι ο εαυτός μου: Η αυθεντικότητα του υποκειμένου στον J. J. Rousseau ως πολιτικό αίτημα. SAS [διαδίκτυο]. 7 Αύγουστος 2015 [παρατίθεται 26 Ιούνιος 2022];26:151-64. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/834