1.
Βεργίδης ΔΚ. Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα ως διάσταση της εκπαιδευτικής πολιτικής. SAS [διαδίκτυο]. 7 Αύγουστος 2015 [παρατίθεται 25 Ιούνιος 2022];29:97-126. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/871