1.
Λαδή Σ. Συμμετοχή των πολιτών στη δημόσια πολιτική: από τη θεωρία στην πράξη. SAS [διαδίκτυο]. 10 Αύγουστος 2015 [παρατίθεται 26 Ιούνιος 2022];24:79-98. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/904