1.
Γκούσκος Δ, Στάιου Ε. Αξιολόγηση της επιχειρησιακής ανάπτυξης του ιστοχώρου opengov.gr. SAS [διαδίκτυο]. 10 Αύγουστος 2015 [παρατίθεται 25 Ιούνιος 2022];24:115-24. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/907