1.
Δεμερτζής Ν. John Keane, The life and death of democracy. SAS [διαδίκτυο]. 10 Αύγουστος 2015 [παρατίθεται 5 Οκτώβριος 2022];24:159-63. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/909