1.
Αντωνίου Γ. Τοπικές διαστάσεις στην έρευνα της δεκαετίας του 1940: Όψεις του φαινομένου της μαζικής κινητοποίησης των πληθυσμών στο Βόιο την περίοδο της Κατοχής. SAS [διαδίκτυο]. 24 Σεπτέμβριος 2015 [παρατίθεται 26 Ιούνιος 2022];11:111-42. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/919