1.
Διαμαντίκος Κ. Πόνος Καζάκος, Το αβέβαιο μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Τουρκία: Ιστορική ταυτότητα, θεσμοί και υπερεπέκταση στην Ευρώπη. SAS [διαδίκτυο]. 24 Σεπτέμβριος 2015 [παρατίθεται 26 Ιούνιος 2022];11:267-70. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/926