1.
Μπασκόζος ΙΝ. Σάσκια Σάσεν, Χωρίς έλεγχο; Η εθνική κυριαρχία, η μετανάστευση και η ιδιότητα του πολίτη την εποχή της παγκοσμιοποίησης. SAS [διαδίκτυο]. 24 Σεπτέμβριος 2015 [παρατίθεται 21 Ιούλιος 2024];11:286-8. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/article/view/929