[1]
Ιωακειμίδου Λ. 2017. Η ομορφιά μέσω του μύθου: κριτικές μεταμορφώσεις του αισθητισμού (1910-1930). Σύγκριση. 15, (Ιανουαρίου 2017), 132–152. DOI:https://doi.org/10.12681/comparison.10103.