[1]
Πατσαλίδης Σ. 2017. Ο Θεατρικός Χώρος σαν Πολιτιστικό Παράδειγμα: Σύντομη Διαχρονική Αναφορά. Σύγκριση. 5, (Ιανουαρίου 2017), 95–117. DOI:https://doi.org/10.12681/comparison.10716.