[1]
Γαλανάκης Α.Β. 2018. Yvan Goll – Ε. Χ. Γονατάς: Προς μια συγκριτική ποιητική. Σύγκριση. 26, (Μαρτίου 2018), 11–30. DOI:https://doi.org/10.12681/comparison.11120.