[1]
Ανδρειωμένος Γ. 2017. Η ξένη λογοτεχνία από μετάφραση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση: Το παράδειγμα των νεότερων σχολικών αναγνωσμάτων. Σύγκριση. 9, (Φεβρουαρίου 2017), 110–130. DOI:https://doi.org/10.12681/comparison.11450.