[1]
Ρασιδάκη Α. 2018. Η εικονολογία του Θανάτου: μια αντιπαραβολή. Σύγκριση. 26, (Μαρτίου 2018), 48–80. DOI:https://doi.org/10.12681/comparison.11964.