(1)
Ιωακειμίδου Λ. Η ομορφιά μέσω του μύθου: κριτικές μεταμορφώσεις του αισθητισμού (1910-1930). Comparison 2017, 15, 132-152.