(1)
Ανδρειωμένος Γ. Οι γραμματικές αντιλήψεις των Α. Χριστόπουλου - Γ. Βηλαρά και το λογοτεχνικό τους έργο: Πρώτη απόπειρα συγκριτικής εξέτασης. Comparison 2017, 13, 258-272.