(1)
Κριαράς Ε. Επιστολές του Ι. Μ. Παναγιωτόπουλου και η Γνωριμία των Γραμμάτων μας στο Εξωτερικό. Comparison 2017, 5, 7-13.