(1)
Γαλανάκης Α. Β. Yvan Goll – Ε. Χ. Γονατάς: Προς μια συγκριτική ποιητική. Comparison 2018, 26, 11-30.