(1)
Ανδρειωμένος Γ. Η ξένη λογοτεχνία από μετάφραση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση: Το παράδειγμα των νεότερων σχολικών αναγνωσμάτων. Comparison 2017, 9, 110-130.