Ιωακειμίδου Λ. (2017). Η ομορφιά μέσω του μύθου: κριτικές μεταμορφώσεις του αισθητισμού (1910-1930). Σύγκριση, 15, 132–152. https://doi.org/10.12681/comparison.10103